Бетоново Тяло ЕО

ЕО 1,5 – 200

с дължина 2 метъра

ЕО 1,5 – 100

с дължина 1 метър

 

 

Размери