Канална плоча

Вид на
изделието
Размер Разход Тегло бр. в палет
Канална плоча 40/55/5 4,5 бр.м2 26 кг./бр. 40 бр.