Бетонни Изделия

Бетоново Тяло ЕО

Бетоново Тяло ЕО

ЕО 1,5 – 200 с дължина 2 метъра ЕО 1,5 – 100 с дължина 1 метър     Размери ...

Машини

M-250

M-250

M-250 е бетонобъркачка с принудително разбъркване на бетона. ...

Машини

М-500

М-500

М-500 е бетонобъркачка с принудително разбъркване на бетона ...

Машини

M-750

M-750

бетонобъркачка с кюбел, кофа и релси ...

Изолация

HS Полимер

HS Полимер

SH Полимер е хидроизолация ...

Добавки

POLYPLAST

POLYPLAST повишава и удвоява качествата на мазилката и бетона. ...

Добавки

FLU TEC N585L

FLU TEC N585L е пластификатор добавка за бетон и хоросан ...

Добавки

CHEM SIL 20

CHEM SIL 20 е емулсия без разтворители от високо-алкилен силоксан с добавка от специални стабилизатори. ...

Машини

С – 1200

С - 1200

Машина за бетонови тръби ...

Машини

C – 600

C - 600

Машина за бетонни тръби ...