Бои и оцветители

Кемикъл Трейдинг

 

Зелено – GREEN GX

Свойства Единица Спецификация Стойност Метод на изпитване
Cr като Cr2O3 % >99,0 min 99,4 ISO1248
Водоразтворимо веществи % <0,3 0,2 ISO787-2
Остатък върху сито 325 % <0,3 0,3 ISO787-7
Абсорция на масло g/100g 15~25 24 ISO787-5
Цветова наститеност (в сравнение със стандарта) % 95~105 ISO787-24
Цвят (в сравнение със стандарта) подобен ISO787-1

 

Оранжево – IROX 960
Синтетичен железен оксид 

Свойства Единица Спецификация Стойност Метод на изпитване
Fe като Fe2O3 % >88,0 min 91,7 ISO1248
Летливо вещество при 105°С % <1,0 0,7 ISO787-2
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) % < DIN55913
Водоразтворимо вещество % <0,3 0,24 ISO787-3
Проводимост µs/cm ISO787-14
pH 3~7 3,7 ISO787-9
Остатък върху сито 325 % <0,3 0,14 ISO787-7
Абсорция на масло g/100g 25~35 30,9 ISO787-5
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) % 95~105 ISO787-24
Цвят (в сравнение със стандарта) подобен ISO787-1

 

Жълто – IROX 713
Синтетичен железен оксид

Свойства Единица Спецификация Стойност Метод на изпитване
Fe като Fe2O3 % >86,0 min 86,6 ISO1248
Летливо вещество при 105°С % <1,0 0,55 ISO787-2
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) % < DIN55913
Водоразтворимо вещество  % <0,3   0,11 ISO787-3
Проводимост µs/cm ISO787-14
pH 3,5~7 6,3 ISO787-9
Остатък върху сито 325 % <0,3 0,07 ISO787-7
Абсорция на масло g/100g 25~35 32,8 ISO787-5
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) % 95~105 100 ISO787-24
Цвят (в сравнение със стандарта) подобен ISO787-1

 

Кафяво – IROX 663
Синтетичен железен оксид

Свойства Единица Спецификация Стойност Метод на изпитване
Fe като Fe2O3 % >96,0 min 97 ISO1248
Летливо вещество при 105°С % <1,0 0,6 ISO787-2
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) % < DIN55913
Водоразтворимо вещества % <0,5 0,27 ISO787-3
Проводимост µs/cm ISO787-14
pH 4~7 4,5 ISO787-9
Остатък върху сито 325 % <0,4 0,3 ISO787-7
Абсорция на масло g/100g 20~30 20,8 ISO787-5
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) % 95~105 ISO787-24
Цвят (в сравнение със стандарта) подобен ISO787-1

 

Червено – IROX 720А-701
Синтетичен железен оксид

 

Свойства Единица Спецификация Стойност Метод на изпитване
Fe като Fe2O3 % >96,0 min 97,52 ISO1248
Летливо вещество при 105°С % <1,0 0,5 ISO787-2
Загуби при запалване (1000°С,1/2 час) % < DIN55913
Водоразтворимо вещество % <0,3 0,17 ISO787-3
Проводимост µs/cm ISO787-14
pH 3,5~7 4,1 ISO787-9
Остатък върху сито 325 % <0,3 0,11 ISO787-7
Абсорция на масло g/100g 15~25 19,7 ISO787-5
Цветова наситеност (в сравнение със стандарта) % 95~105 100 ISO787-24
Цвят (в сравнение със стандарта) подобен ISO787-1

 

Черно IROX 718
Синтетичен железен оксид

 

Свойства

Единица

Спецификация

Стойност

Метод на изпитване

Fe като Fe2O3

%

>95,0 min

96,52

ISO1248

Летливо вещество при 105°С

%

<1,0

0,6

ISO787-2

Загуби при запалване (1000°С,1/2 час)

%

<

DIN55913

Водоразтворимо вещества

%

<0,5

0,29

ISO787-3

Проводимост

µs/cm

ISO787-14

pH

5~8

6,8

ISO787-9

Остатък върху сито 325

%

<0,4

0,3

ISO787-7

Абсорция на масло

g/100g

15~25

17,1

ISO787-5

Цветова наситеност (в сравнение със стандарта)

%

95~105

100

ISO787-24

Цвят (в сравнение със стандарта)

подобен

ISO787-1