Бордюри

Вид на
изделието
Размер Разход Тегло бр. в палет
Шосейни лукс 50/35/18 2 бр./м. 73 кг./бр. 15 бр.
Уличен лукс 50/25/15 2 бр./м. 40 кг./бр. 28 бр.
Градински 50/16/8 2 бр./м. 14,5 кг/бр. 50 бр.
Уличен пресован 50/25/15 2 бр./м. 40 кг./бр. 36 бр.
Градиснки
пресован
50/16/8 2 бр./м. 15 кг./бр. 80 бр.