Тротоарни плочи от пластичен бетон

Размер

Разход

Тегло

бр. в палет

30/30/4,5

11 бр./кв. м.

8,5 кг./бр.

100 бр.

30/40/4,5

8,3 бр./кв. м.

11,78 кг./бр.

80 бр.

40/40/5

6,25 бр./кв. м.

17 кг./бр.

60 бр.