Цимент

Цимент Traçim Çimento 42,5 R

Хартиени торби по 50 кг.

стандарт: БДС EN197-1

Портланд цимент който съдържа повече от 70% клинкер.

Начало свързването: min≥ 160± 20

Якост на натиск на втория ден: MPa≥ 25.8 ± 2

Якост на натиск на 28-я ден: MРa≥ 46,0 ± 3