Шапки за зид и колона

Вид на
изделието
Размер Разход Тегло бр. в палет
За зид 15 см. 39/27/5,5 2,5 бр./м. 11,860 кг./бр. 90 бр.
За зид 20 см. 39/35/6,5 2,5 бр./м. 16,670 кг./бр. 70 бр.
За колона на
15см.
39/39/6,5 1 бр. 16,750 кг./бр. 50 бр.
За колона на
20 см.
49/49/7,5 1 бр. 35 кг./бр.