CHEM SIL 20

CHEM SIL 20 е емулсия без разтворители от високо-алкилен силоксан с добавка от специални стабилизатори.