Цимент

Цимент Traçim Çimento 42,5 R Хартиени торби по 50 кг. стандарт: БДС EN197-1 Портланд цимент който съдържа повече от 70% клинкер. Начало свързването: min≥ 160± 20 Якост на натиск на втория ден: MPa≥ 25.8 ± 2 Якост на натиск на 28-я ден: MРa≥ 46,0 ± 3