M-750

M-750   е монтирана на метална конструкция на височина за да може да се пълни кюбел за превозване на бетоновата смес. Материалите за разбъркване се изсипват в бъркачката с помощта на кофа и релси.

Техническа характеристика:
Геометричен обем – 750l
Работен обем – 300l
Инсталационна мощност – 13Kw
Височина под бъркалката – 1.7
тегло – 2500kg