VPS – 1000

VPS-1000 е стационарна хидравлична преса, която изработва бет.изделия върху дървени брети. Елементите се изработват под хидравличен натиск и високи вибрации. Зареждането на машината с бетон се извършва с ръчна стандартна количка. Готовите изделия с бретите се транспортират от машината до мястото за набиране на якост с ръчна количка с вилици.

Техническа характеристика
Чиста работна повърхност 1000x400mm
Височина на елементите 250mm
Размери (дължинаширинависочина) 1500x1500x2500mm
Тегло на машината 1800kg
Капацитет 60 сек./операция.