VPS – 4000

VPS – 4000 – Автоматична машина за бетонови елементис две бетонобъркачки и елеватор за брети.  Бетоновите изделия се формоват върху дървените брети.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ VPS – 4000
Работна повърхност 800mm x 1000mm
Височина на бетоновите елементи 40mm–330mm
Производствен капацитет за настилки 45 m²/h
Инсталационна мощност 29 Kw
Захранване 380 V
Управление хидравлично
Размери дължина 8 m
Размери височина 2,9 m
Размери ширина 1,8 m
Бункер с дозатор долен слой 1
Бункер с дозатор горен слой 1
Магазин за празни брети 25 бр. 1
Устройство за движение на бретите 1
Команден пулт със седалка 1
Форма по избор на клиента 1
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Оборудване за автоматична работа
Повдигачи на бретите 1000 x 800
Лифт за сваляне на бретите
Бъркалка M-250
Бъркалка M-500
Кофа за зареждане с бетон