C – 600

C-600   е машина за производство на неармирани бетонови тръби на принципа на ротационната глава.Машината се състои от следните главни части: ротационна глава със система за повдигане, калъп; пръстени за оформяне на долната страна на тръбата. Начин на производство; калъпа с пръстена на долната страна се поставя в леглото на машината и ротационната глава се спуска на дъното на калъпа. Пълненето на калъпа с бетон се извършва от горната страна на калъпа, ръчно или с лента, ротационната глава с лопатки набива бетона надолу и същевременно главата се повдига нагоре. Готовата тръба заедно с калъпа се премества до мястото където ще набират якост, и там се отваря калъпа и се освобождава тръбата.

Техническа характеристика:

  • Размер на тръби от Ø-200 дo Ø-800
  • Височина/дължина/ на тръбите максимално 1,1 m
  • Размери на машината: височина – 3000 mm.;  дължина – 2000 mm.;  ширина – 2000 mm.
  • Teгло 2200 kg
  • Инсталационна мощност 12,5 kw/380v
  • Kaпацитет 10 бр. тръби Ø-400 x 1000 на час.