MB – 250

Нова генерация мини бетонов възел  с планетарно действие, което гарантира добро разбъркване на бетоновата смес за кратко време.Над бъркалката е монтирана везна, която мери различните фракции и цимента.Количествата се контролират от компютър, който контролира количеството вода.На бъркалката има отвор за изсипване на цимента от торба, когато това е необходимо. Мини бетоновъзела е направен така, че гарантира абсолютна безопасност за оператора, който я обслужва.Мини бетоновъзела от серията МВ е един икономичен вариант обезпечаващ производството на неголеми количества бетон. Но бетона е от високо качество, гарантирано от планетарното бъркане.
Оперативното командване на МВ-250 е комбинирано: ръчно и автоматично с компютър.Монтираната система зауправление дава възможност даработи само един оператор, който е абсолютно достатъчен за обслужването и.Програмираните количества инертни материали за бетона се следят от компютъра, а отварянето на люка за изсипване на готовия бетон е ръчно с хидравлика.

Техническа характеристика
Производствен капацитет 5-8m3/h
Вместимост на бъркалката 450 l
Количество разбъркан бетон 250 l
Дозиране на фракции и цимент тегловно
Точност на везната до 2 %
Вибратор на входа за фракции и цимент 1
Дозиране вода По време
Начин на захранване с вода Към водопроводна мрежа
Видове фракции 2
Дължина на веригата за пълнене 4,9-6m
Брой лопатки 19-25 бр.
Брой вериги 1
Дължина тръби 5 m
Команден пулт 1
Мощност на бъркалката 5 kw
Мощност на хидравликата 0,5 kw
Шнек 2,2 kw
Тегло 930 kg