CHEM SIL 20

CHEM SIL 20

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Предоставена форма: високо-вискозна бяла емулсия
Съдържание на твърди вещества: приб. 12% от теглото
Специфично тегло при 20°C: приб. 1,01 г/см3
pH: 6-8

УПОТРЕБА:
Chem Sil 20 е продукт, който е направен за водоотстраняваща импрегнация от високо-абсорбиращи, светло-оцветени строителни материали за надземното строителство на сгради, като циментови тухли, естествени скали, мазилки и др.
Много е лесен за употреба и абсолютно безвреден. Не се състои от разтворители, така че не е запалим и не предава никаква миризма на повърхността, върху която се използва.
Chem Sil 20 може да се употребява така както е или като се разреди 1:1 с чиста вода.
Chem Sil 20 трябва добре да импрегнира повърхността, върху която се използва, за да се абсорбира добре от нея. След 24 часа повърхността, върху която използваме Chem Sil 20 няма да абсорбира отново вода или други течности.
Предлагаме ви да разклатите добра опаковката преди употреба, както и да го затворите, за по-късна употреба на останалата част.Съхранението на Chem Sil 20 трябва да е приблизително 6 месеца и при температура над 5°C и под 40°C.