FLU TEC N585L

FLU TEC N585L


  • FLU TEC N585L е високо ефективен пластификатор добавка или висококласен воден редуктор за бетон, хоросан и варови разтвори. Той е особено успешен при постигане на много добра обработваемост или при значителното намаляване съотношението вода/цимент, за постигне на здравина и в началото и в края.
  • FLU TEC N585L е изменен, сулфониран поликондензант синтезиран от внимателно подбрани суровини. Той е произведен при условия на стриктен контрол на качеството. FLU TEC N585L отговаря на стандартите ASTM C 494, тип A и F, и на ASTM C 1017, тип 1.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид: Кафява течност
Плътност: 1,20+/-0,01 г/см3
pH-стойност: 7-10
Смесимост с вода: Във всякакви пропорции
Работа :Без особени предпазни мерки
  • Опаковка: 240кг. стоманени цилиндри
  • Съхранение: В затворена, оригинална опаковка. Да се предпазва от прекомерна топлина.
  • Срок на годност: 2 години при съхранение според отмосферните условия.
  • Приложение: FLU TEC N585L се използва като пластификатор добавка или висококласен воден редуктор при всякакви видове строителни материали с биндери като цимент, гипс и анхидрит. При непроменлива обработваемост, съдържанието на вода може да бъде намалено драстично, за да се постигне висок първоначален и краен ефект. От друга старана, обработваемостта може да бъде значително подобрена при запазване на съотношението вода/цимент непроменено. И двата резултата могат едновременно да се използват с по-големи дози.
  • Доза: По принцип пластификаторът добавка FLU TEC N585L се дозира от 0,5 ди 1,5% по теглото на биндера. Дози до 2,5% по теглото на бидера се използват, когато се изисква оптимално подобрение на атмосферните условия. Пластификаторът добавка FLU TEC N585L може да се приави към водата за смесване. И все пак, най-добрият ефект ще се получи, когато пластификаторът добавка FLU TEC N585L се прибави към сместа след водата за смесване.