VP – 5

VP-5 е механична вибро-преса за производство на бетонни блокове за зидане, която остава изработените изделия на бетоновата площадка.

Техническа характеристика
Капацитет 20/20/40 180 бр./час
Тегло 510kg
Размери (дължина-ширина-височина) 1.5 x 1.4 x 1.7
Работна повърхност
1000×400