VPS – 2000-1

Високо производителна стационарна вибропресовъчна машина, която формова бетонови изделия върху дървени брети.