CHEM SIL 20

CHEM SIL 20 е емулсия без разтворители от високо-алкилен силоксан с добавка от специални стабилизатори.

VPS – 2000-1

Високо производителна стационарна вибропресовъчна машина, която формова бетонови изделия върху дървени брети.